Skip to main content

Annaborg.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Gårde, Huse
Byudvikling
Annaborg, 1989. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek. (Foto: Paul-Erik Nielsen)

Annaborg, Frederiksværksgade 2.

Annaborg blev bygget 1782-83 af amtsforvalter F,C. Brammer, som opkaldte huset efter sin kone Anna. 
Gården var oprinde en firelænget gård, hvor kun hovedbygningen er bevaret. Ud imod gaden lå en længe i bindingsværk, hvor amtsstuen havde kontorer. De to længer var forbundet med en bygning med bl.a. hestestald og amtsstuens arkiv. Den modsatte længe var lade med plads til de afgrøder, som bønderne måtte betale i afgift. De tre længer blev revet ned i slutningen af 1940'erne. Huset blev derefter brugt af Frederiksborg Amt som kontorer bl.a. af vejvæsenet og sundhedsvæsenet. Efter nedlæggelsen af amtet i 2007 overgik hovedbygningen til Hillerød Kommune. I 2010 fik Hillerød Kunstforeningen bygningen til udstillingsvirksomhed. Bygningen ejes fortsat af Hillerød Kommune.

 

Kilde m.v.: Folder udgivet af Hillerød Kunstforening

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Frederiksværksgade 2B, 3400 Hillerød