Skip to main content

Alsønderup Rytterskole

Alsønderup/Tulstrup
Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Huse, Skoler
Uddannelse
Rytterskoletavle. Her fra Gørløse Rytterskole ( foto: Eva Vester)

Alsønderup (Tulstrup) Rytterskole

Det menes, at Rytterskolen i Alsønderup sogn blev opført i 1723 i Tulstrup.    

En lidt atypisk placering, da de fleste Rytterskoler er bygget tæt på kirken i sognet.

Skolen blev udbygget første gang i 1798 og anden gang i 1840.

Der findes en skitse til en grundplan som ansøgning til en udvidelse tegnet af daværende lærer Peter Fjelstrup Guldbrandsen i 1840. Skolen nedbrændte i 1885 og erstattedes af en ny skolebygning der fungerede som skole helt frem til 1962, hvor der byggedes en stor centralskole i Alsønderup.

Skolen lå på Hillerødvejen midt i Tulstrup og i 1962 blev den revet ned for at give plads til en udvidelse af krydset i Tulstrup og en busholdeplads.

 


På alle Rytterskolerne lod Frederik 4. Opsætte en sandstenstavle med bl.a. følgende indskrift:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet.
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende;
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende:
Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt
Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt

Rytterskoletavlen i Alsønderup gik ikke til i branden men flyttedes med til den nybyggede skole og i 1962 til den nuværende Alsønderup Skole. Den er ejet af Hillerød Kommune

Kilde m.v.: Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Skalk 1997 Nr. 1. Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie” Frederiksborg Amts årbog 1921. Anton Mariegaard “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2. www.thorshøj.dk Dette website rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur m.m.

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Brunebjerg 52 ,Tulstrup, 3400 Hillerød