Skip to main content

Flisen i Staldgaden

Hillerød By
Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Slotte
Folklore
Mindeflisen mellem brostenene uden for Christian 6.s port, med S-broen i baggrunden (Foto: Asger Berg, 2023).

Et sagn om en løber eller en hest


I Staldgaden på slottet ligger der en gammel slidt sandstensflise mellem brostenene ved Christian 6.s port.

Der er to forskellige sagn om flisen, der måske er blevet sammenblandet. Det ene sagn beretter om en kongelig løber, der på Christian 5.s tid, i slutningen af 1600-tallet, løb fra København til Frederiksborg, men sank død om her i Staldgaden. Kongen lod sætte en mindesten, som senere blev udbedret af Christian 6. Det andet sagn knytter sig til historien om et væddemål indgået i 1684 mellem den engelske gesandt Robert Molesworth og friherre baron Anton Wolf von Haxthausen, som var overstaldmester ved De Kongelige Stalde. Molesworth tvivlede på, at danske heste var lige så gode som de irske, og væddemålet med Haxthausen gik ud på, om den danske hingst kunne løbe fra Nørreport i København til Frederiksborg på under 45 minutter. Den tilbagelagde strækningen på 42 minutter, og dermed vandt Haxthausen de 1000 hollandske dukater, der var på højkant. Men ved ankomsten til Frederiksborg faldt hesten død om i Staldgaden. Siden blev hesten udstoppet og kan i dag ses i De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot. Flisen i Staldgaden skal i så fald markere, hvor den udmattede hest faldt død om. 

 

Kilde m.v.: Johan Peter Rasbech, ”Frederiksborg Slots Beskrivelse”, 1832. - Anders Uhrskov, ”Folkesagn”, 1924. - Robert Molesworth, ”En beskrivelse af Danmark, som det var i året 1692. Med efterskrift af Erik Kjersgaard”, 1977.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød