Skip to main content

Badstuen

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Slotte
Badstuen, set fra vest. (Foto: Asger Berg, 2023).

Slottets lille lysthus i Indelukket


Badstuen er blandt de ældste bygninger på slotsområdet, bygget af Frederik 2. i 1580-81.  Den var tænkt som et lysthus for slottets herskab – med bademulighed, men også med mulighed for andre fornøjelser. På passende afstand fra hovedslottet kunne hoffet hengive sig til et måske mere løssluppent liv. Det lille renæssanceslots ydre udtryk med røde mursten, sandstensornamenter og kamtakkede gavle er oprindelige, men andre træk, fx trappetårnets spir, skyldes indgribende restaurering i Frederik 7.s tid. Badstuens hovedfacade med indgangen ligger mod vest, imod Ødammen, mens bagsiden ligger mod Badstuedammen, der først blev gravet ud som en sø midt i 1800-tallet. Badstuen er kun lejlighedsvis tilgængelig for publikum. Den henhører under Slots- og Kulturstyrelsen, en styrelse under Kulturministeriet. De kongelige har undertiden brugt huset i forbindelse med jagtfrokoster. Interiøret, herunder den store sal på øverste etage, er præget af stilen og smagen på Frederik 7.s tid.

 

Kilde m.v.: Jan Steenberg, ”Christian IVs Frederiksborg”, 1950. – Mette Bligaard, ”Badstuen ved Frederiksborg”, udgivet af Frederiksborgmuseet og Slots- og Ejendomsstyrelsen, 1990.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Badstueslottet, Rendelæggerbakken, 3400 Hillerød