Skip to main content

Høvelsgaarden, Nordbakken 1, Ny Hammersholt

Hammersholt
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Gårde, Kulturhuse
Høvelsgaard 2024. Fotograf: Per Buchmann. (Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Et kulturelt kraftcenter (1960-1996)

Høvelsgaarden blev bygget i 1898 med et jordtilliggende på 25 tdr. land. 

Gården havde oprindelig fire længer og stråtag.  Op gennem 1900-tallet havde gården forskellige ejere.

I begyndelse af 1940’erne skete de første store forandringer, da noget af jorden blev solgt fra til 25 huse, der blev opført lige efter krigen. 

I 1958 købte Knud og Lis Malling Beck Høvelsgaarden, der på det tidspunkt var ret forfalden. De startede driften op med en hønsefarm, som Lis’ forældre skulle tage sig af. Men da faderen døde, måtte de opgive driften.  I stedet blev noget af jorden udstykket til parcelhuse og til kollektivet “ Sættedammen”.  

Gården blev restaureret og fik bl.a. en lille sal, hvor de lokale beboere kunne samles. Det fik stor betydning for fællesskabet og den kulturelle udvikling i Ny Hammersholt og omegn.  

Udover de lokale optrædener med kunst, musik, teater m.m., blev der i en årrække også afholdt mange kulturelle arrangementer med større kunstnere fra hele landet.  

Også de lokale unge samledes på gården til fælles aktiviteter.  

Da Nr. Herlev kirke blev lukket på grund af renovering, blev der holdt gudstjenester i Høvelsgaarden, indtil kirken åbnede igen. 
 I 1996 solgte Malling Beck gården. 

 

Adresse : 1, Nordbakken, Lille Sverige, Hillerød, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

Kilde: Anders Bohn: Brødeskovområdets historie. Udgivet af Brødeskov Lokalhistoriske Forening, 2020 Nekrolog i Frederiksborg Amts Avis, d. 6.januar 2021
Forfatter: Margrethe Krogh