Skip to main content

Kay Hagstrøm

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Forretninger
Billedkunst, Erhverv
Kunstnere
Symaskineforhandler og formand for Gribskovmalerne Kay Hagstrøm ca. 1977 (Foto: Anne Sophie Rubæk Hansen. Hillerød Lokalhistoriske Arkiv)

Symaskineforhandler og meget mere

 

Kay Edmund Arnold Skat Hagstrøm blev født i København 28.11.1893 og døde i Hillerød 7.1.1980. Han var en initiativrig mand, socialist, idealist, rebel og provokatør. Kay Hagstrøm blev udlært skrædder, men ville hellere arbejde med fotografering, hvilket han gjorde først i København og senere i Hillerød. I 1920 blev han gift med Marie Oline Michelsen fra Nyborg. De fik fire børn, Frithjof, Bjørn, Bjarke og Vivi Ann.

Kay Hagstrøm engagerede sig i mange ting. Han var pacifist, medlem af foreningen ”Aldrig mere Krig” og argumenterede mod koppevaccination. I 1933 var han medstifter af og formand for produktions-kooperativet Freco i Fredensborg, hvor han også boede med familien et par år inden hans og kooperativets veje skiltes grundet uoverensstemmelser.

Efter opholdet i Freco flyttede familien til Helsingørsgade 28 i Hillerød, hvor han sammen med hustruen Marie begyndte at sælge og reparere symaskiner, hvilket efter nogle hårde år blev deres levevej til deres død. I 1950 flyttede de forretning og bolig til Østergade 20, og senere flyttede de til Det gule Palæ i Gadevang, hvor de boede i mange år.

Kay Hagstrøm var også meget interesseret i hypnose og okkulte forhold, medlem af Metafysisk Selskab og specialredaktør af bladet ”Okkultisten”. Han forfattede i 1930´erne til 1950´erne en del pjecer inden for området.

Han var ligeledes idealist og hjalp sammen med malerinden Nana Andersen mange fejlanbragte, såkaldte åndssvage ud fra de daværende åndssvageanstalter.

I 1940’erne var der i Hillerød en meget aktiv brydeklub, som Kay var formand for i flere år.

I begyndelsen af 1950’erne begyndte Kay Hagstrøm at male - igen en ny interesse. Han indrettede et lille atelier på første sal i Østergade 18, og han blev igen formand for en forening, denne gang Gribskovmalerne. Han var meget produktiv, solgte dog ingen billeder, men beholdt dem selv.

 

Adresse : 20G, Østergade, Teglgårdslund, Hillerød, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark

Kilde: htpps://slaegtsbibliotek.dk Hillerød Lokalhistoriske Forening, Nr. 2. 31. årgang 2016 skrevet af Bodil Hagstrøm.
Forfatter: Vibeke Petersen