Skip to main content

Ndr. Banevejens Skole

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Skoler
Uddannelse
Skolebygningen med de to fløje fra 1877 til venstre, og 1905 til højre. (Foto: Per Buchmann, august 2019. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Kommunal skole gennem ca. 150 år


10. klasseskolen på Nordre Jernbanevej har en lang forhistorie. Skolegården. (Foto dateret 1970-2000, Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

 

Skolegården. (Foto dateret 1970-2000, Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

 

Da den blev indviet som betalingsfri borger- og almueskole 27. november 1877, afløste den Borgerskolen i Østergade 6; Borgerskolen fra 1815 var blevet for lille. Ndr. Banevejens Skole var i brug som kommunal folkeskole frem til 1973 under skiftende lovgivning og skiftende forhold. Den ældste bygning, til venstre for porten, blev i 1905 moderniseret og suppleret med bygningen mod gaden, til højre for porten. I 1931 udvidedes skolen med en ny bygning med sydvest, og i 1936 tilkøbte man rundboldbanen overfor. Under den tyske besættelses sidste to måneder var skolen beslaglagt til tysk lazaret. Efter krigen nødvendiggjorde de store børneårgange, at Hillerød Kommune måtte tænke nyt, og 8. marts 1952 blev ”den nye skole”, Frederiksborg Byskole på Carlsbergvej, indviet. Den var blevet taget i brug året før. Den gamle skole levede dog videre som en kommunal institution, der i årenes løb også har haft mange forskellige formål. Bygningerne har bl.a. huset Hillerød Folkebibliotek, aftenskoler, VUC (Voksenuddannelsescenter), musikskole, Hillerød Lokalradio, Hillerød Ungdomsskole og fra 1999 Hillerød 10. klasseskole.

 

Kilde m.v.: Anders Uhrskov, ”Hillerød Kommuneskoles historie”, 1952. –”Skole på Ndr. Banevej 100 år”, i ”Apropos”, november 1977. – Flemming Rune, ”Hillerøds kommunale skoler 1945-2006”, i ”Hillerød 1945-2006”, 2006.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød