Skip to main content

Nr. Herlev Forsamlingshus

Nr. Herlev
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Kulturhuse
Foreningsliv
Nr. Herlev Forsamlingshus, postkort fra ca. 1940. (Fotograf: ukendt. Brødeskov Lokalhistoriske Forening)

Hele Sognets "Storstue"

Nr. Herlev Sogn fik, med sine kun ca. 500 voksne indbyggere, i starten af 1900 tallet hele 2 forsamlingshuse. Hammersholt, der indviedes i 1905 og Nr. Herlev, der, som det fortælles, "i et forrygende tordenvejr". holdt en stor indvielsesfest d.31.8.1908.
Forsamlingshusene var en vigtig del af det sociale, folkelige og parlamentariske liv i sognet. 
Midlerne til at bygge forsamlingshuset i Nr. Herlev var skaffet gennem møder og fester, og der blev solgt aktier. Huset blev opført af lokale håndværkere med hjælp fra frivillige.
Udover mange annoncerede arrangementer, blev der også spillet dilettantteater, der var gymnastikforening og folkedans m.m. Plus alle de private ”suppe, steg og is-fester”.
Forsamlingshuset, sagde man, var hele sognets storstue.
Socialdemokratiet, der var meget aktive efter 1. verdenskrig holdt ligeledes mange politiske møder, arrangementer og fester med forsamlingshuset som samlingssted op gennem 1920 og 30’erne.

Nr. Herlev Forsamlingshus blev revet ned i 1967. 
I forbindelse med en midlertidig vejomlægning i Nr. Herlev i 1980 havde menighedsrådet fået forkøbsret til grunden af Hillerød Kommune, og i 1988 indviedes Nr. Herlev Sognegård på den grund, hvor forsamlingshuset havde ligget.

 

Gymnastikopvisning i Nr. Herlev Forsamlingshus i 1930’erne (Fotograf: Ukendt. Brødeskov Lokalhistoriske Forening)

 

Husmoderforeningens 25 års jubilæum 5.3.1935 (Fotograf: Ukendt. Brødeskov Lokalhistoriske Forening)

Kilde m.v.: "Gamle dage i Nr. Herlev" Birthe Nordentoft Feilberg. Vinterklubbens fortælleværksted 1999. Annoncer m.m. fra avisen ”Nordsjællands Social-Demokrat"

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Kirkepladsen 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød