Skip to main content

Vosbeins gård

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Gårde, Huse
Erhverv
Vinterbillede af Vosbeins gård i Møllestræde, ca. 1900. (Foto: Carl Rathsach. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Fra salpeterværk til Vosbeins gård.

I området, hvor den markante 1800-talsbygning på Møllestræde 4 ligger, lå oprindeligt Hillerøds ældste industri, Det Kongelige Frederiksborgske Salpeterværk.

Det var anlagt i 1753 på en øde plads foran slottet (mellem Slangerupgade og Møllestræde). Værket producerede salpeter, der er en vigtig ingrediens i fremstillingen af krudt. Forudsætningerne for et salpeterværk i byen var gode på grund af Det Kongelige Frederiksborgske Stutteri, hvis hestemøddinger kunne benyttes til salpeterudvindingen. I 1830’rne påbegyndte avisredaktør og boghandler Johan Julius Vosbein imidlertid nedlæggelsen af salpeterværket og nedrivningen af industribygningerne. I stedet opførte han den markante bygning på Møllestræde 4, mens han udlagde resten af området til byens store kreaturmarked for særligt heste og kvæg. I mange år troede man, at gården var bygget i 1750’erne af amtsforvalter Jacob Lowzon, men dette har senere vist sig at være ukorrekt.

 

Kilde m.v.: Teksten er formuleret af museumsinspektør Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland. Læs mere om ejendommen her: "Anvendt til mange formål", i Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, 1981.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Møllestræde 4, 3400 Hillerød