Skip to main content

Frederiksborg Byskole

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992
Skoler
Uddannelse
Model af Frederiksborg Byskole 1952 ( Fotograf: Ukendt. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Skolen på Carlsbergvej nr.13 

Byskolen blev indviet 8. Marts 1952.

Hillerød Kommune havde dengang kun en folkeskole på Nordre Jernbanevej 6. Den havde i slutningen af 1940-erne ca. 1000 elever og havde i lang tid været alt for lille, hvilket betød vandreklasser. Det betød, at en klasse skiftede lokale flere gangei løbet af en skoledag.
Frederiksborg Byskole - nu kun Byskolen - var en stor moderne skole med faglokaler bl.a. skolekøkken og sløjdlokale samt to store gymnastiksale. I den store aula kunne alle elever samles til morgensang, skolekomedie samt andre arrangementer for hele skolen.
Skolen på Nordre Jernbanevej fortsatte som kommuneskole, dog således, at alle børn efter 5. Klasse kom på Byskolen enten i mellemskolen og realklassen eller i fri mellem. Nogle børn valgte at fortsætte på Statskolen, der dengang også havde elever i 5-9 ( 10) klasse.
Der var i 1952  27 lærere på Byskolen, mens 20 lærere blev på Nordre Jernbanevej. Antallet af lærere voksede og efter få år var der 40 lærere.

Frederiksborg-Byskole-1992

 

Frederiksborg Byskole ved 40-års jubilæet i 1992. ( Fotograf: Jan F. Stephan, Lokalhistorisk Arkiv. Hillerød Bibliotek)

 

Udover almindelig undervisning var der skolelæge, skolepsykolog og tandlæge knyttet til skolen. Skolefester, skolekoncerter og skolescenen gav eleverne festlige oplevelser.
Derudover var der lejrskole i Brændstoft ved Flensborg Fjord samt feriekoloni i St. Havelse.
Både skoleinspektøren og pedellen boede i starten på skolen, men efterhånden blev disse boliger en del af skolen. Skolen er udvidet flere gange bl.a. med Vinkelhuset og sidst med Skovfløjen, der rummer indskolingen 0-3 klasse)
I dag ( 2023) er der næsten 800 elever på Byskolen.

Foran skolen står Mogens Bøggilds skulptur Bjørnen

 

Kilde m.v.: Hillerød købstads skolevæsen. Beretning og Frederiksborg Byskole 50 år. 1952-2002

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød