Skip to main content

Sophienborg

Ullerød
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Gårde
Byudvikling
Sophienborg 1979 (Foto: Jørgen Rubæk Hansen. Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek).

Mønsterlandbrug gennem mange år

Sophienborg lå oprindelig inde i landsbyen Ullerød, men blev i 1791 flyttet ud på et areal, der hed Gade Ager. Gården havde de følgende årtier mange ejere og blev kraftigt udbygget.

Således midt i 1800- tallet med en lade, der var landets største og en hestestald med plads til 22 heste. 
C.F. Tietgen, den store erhvervsmand, havde i 1870-erne store planer med et hestestutteri, men opgav det. Det er heller ikke helt klart, hvor længe han ejede gården. Men sikkert er det, at Axel Jarl, Laura Tietgens nevø, arvede Strødam og i 1929 købte Sophienborg.
Axel Jarl var en driftig herre med mange planer og han ville bruge sine kræfter og penge på at dygtiggøre unge landmænd.
Han startede straks med at forbedre forholdene for folkeholdet, ombyggede  kostalden, forbedrede staldanlægget og fik foretaget en dybvandsboring,så han kunne få rent vand til dyrene.
Sophienborg blev i løbet af et tiår udviklet til et af de førende mønsterlandbrug i landet. Samtidig blev Sophienborg også kendt i vide kredse både for opdrætning af kvæg og som et mønster mejeri, der fremstillede naturmælk. 

I 1949 oprettede Axel Jarl “ Legatstiftelsen Sophienborg Læregaard og Strødam”. Axel Jarl døde i 1950, hvorefter Legatstiftelsen overtog driften af Sophienborg.

Sophienborg læregård blev drevet indtil 1973, hvor gården blev solgt. I 1975 købte Hillerød Kommune ejendommen. I nogle år havde Nordsjællandsk Folkemuseum til huse der. Nogle af bygningerne er bevaret og indgår i dag i Sophienborg Skolen.

 

Kilde m.v.: Sophienborg og Axel Jarl. Særtryk af Frederiksborg Amts historiske Samfund årbog 1994. Særtryk udgivet af Nordsjællandsk Folkemuseum.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Sophienborg Alle 9, 3400 Hillerød