Skip to main content

Byskriverstræde

Hillerød By
Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Gader og stræder
Byudvikling
Byskriverstræde 1920 (Foto: Hugo Matthiessen, 1920.)

Strædet, der lå i forlængelse af Møllestræde ned mod Slotssøen, eksisterede indtil 1967. For enden af Byskriverstræde lå en ejendom, hvis oprindelige bygninger havde været indrettet til kro på Kong Fredrik 2.s tid og fungerede som kongelig privilegeret kro til 1732. Strædets navn skyldtes byskriver Otto Peter Kinch, der boede her ca. 1830-52. Andre betegnelser for strædet har været Posthusstræde (i 1850’erne) og det folkelige navn Posen.

 

Forfatter: Lisbeth Schacht Hansen

Placering:

Adresse: Posen, 3400 Hillerød