Skip to main content

Indvandring

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992
Danmarks Statistik

Indvandring til Hillerød fra andre lande - lidt statistik.

 

Indvandrere og efterkommere, der i 1980 udgjorde 3,7 % af befolkningen i Hillerød Kommune, var i 2017 steget til 12,0 %.  
Det er på niveau med landet som helhed, men noget lavere end i Region Hovedstaden, hvor indvandrere og efterkommere udgjorde 18,9 % i 2017.
Blandt de 1.834 indvandrere i 2017 med oprindelse i de vestlige lande udgjorde indvandrere fra Polen, Rumænien, Litauen, Norge og Sverige tilsammen 53 %. Blandt de 2.736 fra ikke-vestlige lande udgjorde indvandrere fra Tyrkiet den største gruppe (12,8 %), efterfulgt af Syrien, Eksjugoslavien, Irak og Libanon. Disse fem udgjorde i alt 46 %.

Kilde m.v.: Kilde: Trap Danmark, Hillerød Kommune, 2018.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Trollesmindealle 27. 3400 Hillerød