Skip to main content

Julie Overskou

Hillerød By
Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Kulturhuse
Initiativtagere/Ildsjæle
Overbibliotekar Anders Uhrskov med flere i biblioteket på Nordre Jernbanevej ca. 1950 (Fotograf: Thorvald Staunstrup. Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek).

Hillerøds første bibliotek


Julie Overskou blev født i 1825. Julie Overskous far var teaterhistorikeren Thomas Overskou.

Julie Overskou var ugift og arbejdede som  oversætter og lærer. Som ældre boede hun i Allegården, Københavnsvej 19 i Hillerød.
Hun havde der en stor bogsamling og startede et lejebibliotek, hvor man for 10 øre kunne låne en bog. Pengene brugte hun til indkøb af nye bøger. Hun havde også en læsekreds, hvor man læste den nye litteratur.
Da Julie Overskou blev for gammel til at varetage udlånet af bøger, skænkede hun sin bogsamling til Hillerød Kommune. Det tog dog nogle år før denne bogsamling blev gjort tilgængelig for folket. Men det lykkedes. I 1894 åbnede biblioteket i et klasseværelse på Hillerød Kommuneskole, Nordre Jernbanevej 6.
Julie Overskou døde i 1900 og blev begravet på Hillerød Kirkegård, Østergade.

Kilde m.v.: Anders Uhrskov: Hillerød Folkebibliotek, 1946.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Københavnsvej 19, 3400 Hillerød