Skip to main content

Petersborggård

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Gårde, Huse
Byudvikling
Petersborggård år?. (Fotograf: Per Buchmann, lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Petersborgvej 13

Petersborgvej 13 er hovedbygningen til Petersborggård. Gårdens historie går tilbage til Christian IV, der i 1624 overdrog jorden til hans Slotsskriver Johan Bøgvad. Stuehuset, som er det eneste, der står tilbage, er dog først fra begyndelsen af 1800-tallet. På det tidspunkt ejede Hosekræmmer Michael Pedersen Kierkegaard jorden sammen med sin svoger Mads Nielsen Røyen. De boede ikke på stedet, men på Fr. II’s kro i Byskriverstræde. Michael Kierkegaard solgte sin andel til svogeren i 1805. Så det må være svogeren der lod huset opføre i 1806. Men vi ved, at Michael Kierkegaards søn Søren ofte boede på gården i sin barndom.
Huset fik i 1999 Lokalhistorisk Forenings ærespris for den smukke restaurering.

 

Kilde m.v.: Fra det gamle Hillerød. Udgivet af Anders Uhrskov, 1959

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Petersborgvej 13 3400 Hillerød