Skip to main content

Brødeskov Station

Nr. Herlev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992
Jernbaner, Stationer
Byudvikling
Brødeskov Station (Foto: Tom Feilberg 2022. BLF)

Stationen i Nr. Herlev

Baggrunden
Den oprindelige tilslutning fra Hillerød Lokalstation  ( ved Slangerupsgade) til den eksisterende statsbanestation i Hillerød havde grundet for stor krumning og stigning voldt problemer siden banen mellem Frederiksværk og Hillerød var blevet etableret i 1897.
De nye planer betød, at stationen i Harløse blev lukket, og at banen nu skulle gå fra Skævinge over Gørløse , Nr. Herlev, Hestehave til Hillerød Station.


Opførelse og åbning af stationen
Den kendte arkitekt fra Hillerød, Carl Lundquist (1883-1949), stod for tegningen af både Brødeskov og den identiske Gørløse Station.
På grund af 2. Verdenskrig blev projektet først påbegyndt i slutningen af 1940’erne og strækningen stod klar til åbning 14.5.1950.
I forbindelse med åbningen i 1950 kunne man læse følgende i Frederiksborg Amts Avis:
“Paa den nye Banestrækning fra Gørløse til Hillerød, som Frederiksværksbanen indvier officielt i Morgen, reelt paa Søndag, er der, som man ved to nye Stationer: i Gørløse og i Nr. Herlev. Vi har været en Tur ude at se paa dem. Arkitekt Lundqvist har tegnet dem. De ligner hinanden, har hver kostet 100,000 Kr. at bygge, og de tager sig godt ud i Landskabet. Brehm og Sørvin, Hillerød, har haft Murerarbejdet paa Gørløse Station, og Hansen og Graversen, Nr. Herlev, har bygget Stationen der.

Indretning af stationen
Foruden Kontor, Ventesal, Pakhus o. s. v. er der indrettet udmærkede Beboelseslejligheder med store, gode Værelser, stort, dejligt Spisekøkken med Komfur, men ogsaa med Mulighed for Benyttelse af Elektricitet, indbyggede Skabe, Centralvarme o. s. v. til Stationspersonalet.

I Ventesalens Flisebeklædning er der hist og her indmuret Fliser med morsomme Karikaturer og Vittigheder, og paa det lille pæne W. C., hvis Dør kan overvaages fra Kontoret, er der ogsaa foran Siddepladsen en lille morsom Flise. Der er 10-Øres Automat, som maa benyttes af dem, der skal ind. Flisearbejdet er udført af Nivaa Flisefabrik. “

Flise fra ventesalen på Brødeskov Station (Foto: Tom Feilberg 2022. BLF) Flise fra Brødeskov Station (Foto: Tom Feilberg 2022 BLF)

 

Områdets nye postkontor
Også postvæsenet blev påvirket af den nye jernbaneforlægning, Frederiksborg Amts Avis skrev d. 23.4.1950 følgende:
“Postvæsenet i Hillerød udvider og reformerer Postekspedition i Nr. Herlev til Betjening af Nr. Herlev og Freerslev. Postvæsenet i Hillerød har gennem nogen Tid forberedt en Udvidelse, Omlægning og Rationalisering af Postbetjeningen i Hillerøddistriktet, og Postmester Thule og Postkontrollør Grooth-Jensen har haft et stort Arbejde med at undersøge de forskellige Muligheder. Den 15. Maj kører Frederiksværkbanen som bekendt ad sin nye Rute, og fra den 14. oprettes der samtidig i Nørre Herlev en Postekspedition, som faar Navnet Brødeskov (ligesom Stationen). Herfra udgaar en Landpostrute, der betjener Beboerne i Nr. Herlev og Freerslev. Disse Byer faar hver især en Lokalporto-Ordning, der gælder til Hillerød, Gørløse, Harløse, Lillerød, Lindholm, Lynge og Vassingerød.”

Stationens funktion ophører
Fliserne kan stadig ses i det gamle venteværelse på Brødeskov station, der står stadig forholdsvis intakt siden stationen blev nedsat til trinbræt omkring 1980.

Ventesalen på Brødeskov Station (Foto: Tom Feilberg 2022. BLF) Ventesalen på Brødeskov Station (Foto: Tom Feilberg 2022. BLF)

 


Stationen ejes nu af Hillerød Kommune og huser flere foreninger fra Hillerød og Nr. Herlev

Stationen i Gørløse, der var fuldstændig identisk med Brødeskov station, blev nedrevet i oktober 2012 i forbindelse med en udvidelse af omfartsvejen og med udvidet 15 minutters busdrift til og fra Gørløse.

 

Kilde m.v.: Frederiksborg Amts Avis 1950 Brødeskov Lokalhistoriske Forening

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Stationsvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød