Skip to main content

Nr. Herlev-Freerslev Fællesskole

Freerslev, Nr. Herlev
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939
Huse, Kulturhuse, Skoler
Uddannelse
Nr.Herlev-Freerslev Fællesskole 1953. Fotograf ukendt

Nr. Herlev-Freerslev Fællesskole 1928-1962.

Fredag eftermiddag den 23.11. 1928 blev Nr. Herlev–Freerslev Fællesskole indviet. Forud var gået mange års drøftelser i sognerådet om hvordan og hvorledes en ny skole for begge byer kunne etableres.

To skoler
Der var skole i både Nr. Herlev og Freerslev, men kun med skolegang hver anden dag.  Da den nye skole i Hammersholt blev indviet i 1923, kom der ekstra skub i drøftelserne om en ny skole i Nr. Herlev og Freerslev, og tankerne gik i retning af en fælles skole for begge byer. Beboerne i Freerslev var i begyndelsen imod en fælles skole og ønskede en ny skole placeret i Freerslev, men det ville sognerådet ikke gå med til, fordi det ville stille beboerne i Nr. Herlev dårligere.  Sognerådet mente, man kunne stille begge byer lige ved at placere den nye skole i skellet mellem de to distrikter.

Beslutningen
Den endelige beslutning om opførelse af Nr. Herlev-Freerslev Fællesskole blev truffet på et ekstraordinært sognerådsmøde mandag den 5.3. 1928, og man vedtog, af økonomiske grunde, og for at afhjælpe den store arbejdsløshed, der på den tid var i området, at skolen skulle opføres i løbet af året 1928. Den nye skole ville betyde et betydeligt løft i undervisningen, ikke blot på grund af nye og tidssvarende skolelokaler, men også fordi det ville betyde undervisning hver dag og flere lærerkræfter til skolen. 

Skolens udformning
Skolebygningen skulle tegnes af arkitekt N P Nielsen, Nyhuse i Hillerød, og den bestod af en stor forstue, der førte ind til to lyse og luftige skolestuer. Desuden var der to 5 værelsers lejligheder til skolens to lærere. Det første spadestik blev taget onsdag den 28.3. 1928, rejsegildet kunne afholdes onsdag den 5.7. 1928.

Indvielsen
Skolen blev indviet fredag den 23.11.1928, og torsdag den 29.11. 1928 begyndte de første elever, 85 i alt, i skolen.  På denne første skoledag fik børnene chokolade og kage.  Sognerådet ansatte Lærer Møller, Freerslev skole, og Frøken Julie Kirstine Olsen som de første lærerkræfter ved skolen.  Skolen fungerede som fællesskole for Nr. Herlev og Freerslev indtil 1962, hvor den nye centralskole på Brødeskovvej for Freerslev, Nr. Herlev og Hammersholt blev indviet.

Bygningen i dag
Fællesskolens bygninger på Fuglebjergvej 10 eksisterer endnu. Da skolen ophørte, blev en del af skolebygningen privatejet.  Fra 1962-1976 husede skolebygningerne Statens Biavlsforsøg. I 1984 etablerede produktionsskolen Biavleren sig i de lokaler, hvor Statens Biavlsforsøg havde haft til huse.  

Kilde m.v.: "Undervisning i Brødeskov området 1500-1965 "Anders Bohn. rapport fra Brødeskov Lokalhistoriske Forening. "Gamle Dage I Nr.Herlev" Birthe Nordentoft Feilberg, 2006.

Forfatter: Lisbeth Dilling

Placering:

Adresse: Fuglebjergvej 10, 3400 Hillerød