Skip to main content

Hillerød gamle bibliotek, Bakkegade 23.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Kulturhuse
Byudvikling
Hillerød Bibliotek Bakkegade 23 (1963-2001).(Fotograf: Ukendt).

Biblioteket flyttede til nye lokaler 2001.

Hillerød Bibliotek startede i 1896 på Hillerød Kommuneskole, Nordre Jernbanevej 6.


Biblioteket blev startet af Julie Mathilde Overskou. Hun havde arvet en del bøger fra sin stedfar teaterhistorikeren Thomas Overskou og denne hustru Marie Georgine Overskou. Julie Overskou boede på sine gamle dage i Hillerød. Julie Overskou startede lejebiblioteket i sit eget hjem, hvor hun lejede bøger ud for 10 øre pr. bind. Det indbragte så meget, at hun kunne købe nye bøger også. 
Efter nogle år tilbød hun byrådet biblioteket, men det var byrådet ikke umiddelbart interesserede i, da de mente, der var alt for mange nye bøger. 
Først da lærer Peter Petersen kom til, kom der gang i foretagenet. Petersen inddrog ca. 500 af skolens bøger samt 150 børnebøger. Så  da biblioteket åbnede d. 11. september 1896 var der 1800 bind.
Efter Besættelsen fik biblioteket faguddannet leder med Astrid Hoffmeyer, der endelig i 1952 fik afskaffet de lukkede hylder. Det vil sige, lånerne kunne nu frit gå langs reolerne og selv finde bøgerne. Biblioteket blev udvidet flere gange med nye lokaler, men var på skolen indtil 1963. 
Biblioteket i Bakkegade var et stort fremskridt. Der var foruden bøgerne til børn og voksne en foredragssal og to lokaler i kælderen til brug for foreninger og undervisning. Gribskov -malerne havde i mange år deres forårsudstilling i salen.
I 1960-erne og 1970-erne var biblioteket inde i en voldsom udvikling med bl.a. musikbibliotek og filialer rundt i kommunen. Der blev for lidt plads til alle aktiviteterne og i 2001 lykkedes det endeligt at få nye lokaler i Christiansgade.

Hillerød Biblioteks adresser gennem tiderne:
Hillerød Kommuneskole/Nordre Banevejens Skole, Nordre Jernbanevei 6 - 1896-1963
Bakkegade 23 - 1963-2001
Christiansgade 1 - 2001-

 

Kilde m.v.: Anton Mariegaard: Fra bogskab til informationscenter, Hillerød Bibliotek 1896-1996. Udgivet af Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 1996.

Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen

Placering:

Adresse: bakkegade 23, 3400 Hillerød