Skip to main content

Pælehus

Gadevang
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Huse
Billedet dateres til 1980. (Fotograf: Claus Hartvig Olsen. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Skovfogedhus i Nødebo


Oprindelig var Pælehus et hegnsmands- eller skovløberhus opført omkring 1800, senere skovfogedbolig fra 1854.

Da huset brændte i 1889, erstattede man det med et nyt hus 100 m nord for Kildeportvej. I løbet af 1900-tallet blev det ombygget og renoveret flere gange. Husets navn refererer til skovvejen Pælevej, der over fugtige strækninger er stabiliseret ved, at der er banket pæle ned. Pælehuset ejes af Naturstyrelsen og benyttes stadig som skovfogedbolig.

 

Kilde m.v.: Flemming Rune, ”Gribskov”, 2, 2009.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Kildeportvej 26, 3480 Fredensborg