Skip to main content

Uvelse Rytterskole

Uvelse
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Ikke relevant
Huse, Skoler
Uddannelse
Uvelse rytterskole

Uvelse Rytterskole

Rytterskolen i Uvelse er opført ca. omkring år 1723/24. Den ligger over for kirken, men med noget jord i mellem, der tidligere har fungeret som præstegårdshave. I dag er denne jord bebygget.

Skolen blev i 1856 udvidet med 2 fag mod syd og omkring 1880 med 2 fag mod nord. En anlagt vej i et parcelhuskvarter fra 70’erne lige til højre for Rytterskolen har navnet “Skolelodden”. Vejens afgrænsning passer nogenlunde med den størrelse skoleholderens jordlod havde. Jordlodden var jo som ved alle Rytterskolerne en del af ªskoleholderens aflønning.

Skolegerningen nedlagdes i 1925, hvor den flyttedes til den nyopførte Uvelse skole faktisk lige bag den gamle Rytterskole.

Rytterskolen har siden været i privat eje.

På alle Rytterskolerne lod Frederik 4. Opsætte en sandstenstavle med bl.a. følgende indskrift:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet.
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende;
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende:
Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt
Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt

Rytterskoletavlen i Uvelse:

Tavlen blev flyttet til med til den nye skole i 1925 og indsat i muren på en mellemgang. På et tidspunkt er stenen imidlertid tilbageført til den oprindelige i placering over døren i facaden på den gamle rytterskole. Tavlen er særdeles velbevaret, men har muligvis været restaureret på et tidspunkt, men det er usikkert. Stenen er grålig med skarpthugget tekst og har været trukket op med sort. På et tidspunkt har man igen påbegyndt at trække teksten op med sort, men er kun nået til lidt over midten i den første linje. Teksten er i øvrigt med usædvanlig god linjeopstilling uden at blive ´klemt´, som det undertiden ses på disse tavler.

 

Kilde m.v.: Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Skalk 1997 Nr. 1. Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie” Frederiksborg Amts årbog 1921. Anton Mariegaard “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2. www.thorshøj.dk Dette website rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur m.m.

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Uvelse Byvej 5 3550 Slangerup