Skip to main content

Meløse Rytterskole

Skævinge
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Ikke relevant
Huse, Skoler
Uddannelse
Meløse rytterskole

Meløse Rytterskole.

Rytterskolen i Meløse, nuværende adresse Byvej 10, Meløse, er bygget i 1721?.

Den fungerede som skole helt til 1961 og er således den måske længst fungerende skole af alle de 240 Rytterskoler. Helt frem til nedlæggelsen modtog skolen i øvrigt gratis
brænde fra statens skove, som det havde været skik og brug for alle rytterskolerne siden oprettelsen af rytterskolerne blev besluttet i 1721. Rytterskolen er udvidet, måske i flere omgange, det vides ikke hvornår, alligevel blev der i Meløse, grundet pladsmangel, på et tidspunkt også etableret en forskole, hvor børnene gik de første 3 klasser. Skolen fungerede ved nedlæggelsen i 1961 på den måde, at 1. klasse gik i skole fra kl. 11 til kl. 14, 6 dage om ugen. 2. og 3. klasse gik i skole fra kl. 8 til kl. 11 og blev undervist på samme tid af samme lærerinde, der ved skolens nedlæggelse hed Emilie Petersen. I Rytterskolen gik eleverne fra 4. til 6. klassetrin. Når eleverne i Meløse skulle i 7. klasse, måtte de til skolen i Skævinge . I rytterskolen blev eleverne undervist af den samme lærer, og ved skolens nedlæggelse var det lærer Erland Carlsen.

Skolerne i Meløse og St. Lyngby blev samlet i Li. Lyngby Sogneskole, der stadig eksisterer, nu dog som en del af Kornmarkskolen i Skævinge.

På alle Rytterskolerne lod Frederik 4. Opsætte en sandstenstavle med bl.a. følgende indskrift:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet.
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn.
GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende;
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende:
Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt
Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt

Tavlen på Meløse Rytterskole, der var indmuret på facaden ved siden af døren på den oprindelige bygning, er ganske velbevaret trods jævnt fordelt vejrslid. Teksten er let læselig og bærer spor af tidligere at have været optrukket. Tavlen var i privat eje efter skolen blev nedlagt, men belagt med servitut. Den formodes senere at være flyttet til Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby. Ejes formentlig af Hillerød Kommune.


Kilde m.v.: Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Skalk 1997 Nr. 1. Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie” Frederiksborg Amts årbog 1921. Anton Mariegaard “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2. www.thorshøj.dk Dette website rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur m.m.

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Byvej 10 A 3320 Skævinge