Skip to main content

Slotskroen

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787, Renæssancen 1537 - 1660
Hoteller, pensionater og kroer
Byudvikling
Foto, postkort. Fotograf Knud, Hillerød. eneret nr. 8152

Fra Kongelig Slagtergård til Slotskro.

Hillerød havde i starten af 1800-tallet en stor tradition for værthushold.

Det var byens største næringsvej. Alene i Slotsgade fandtes hele 11 værtshuse og et gæstgiveri. Gæstgivergården på Slotskroens sted var en af de mest succesrige. Navnet ”Slotskroen”, først opstået i 1912, er imidlertid misvisende, da kroen hverken har haft noget med slottet eller Frederik 2.s oprindelige slotskro på Posen at gøre. På Christian 4.s tid lå den kongelige slagtergård, hvor Slotskroen ligger i dag. I 1725 blev Slagtergården omdannet til fribolig for slottets klokkestillere, hvorpå den kaldtes Urmagergården. I 1794 blev gården solgt på offentlig auktion til en vis August Schrøder, der valgte at indrette gården til kro og brændevinsbrænderi. Det antages, at de ældste dele den af nuværende slotskro kan dateres til starten af 1800-tallet. 

Slotskroen, Slotsgade 67, rummer nu Restaurant Jensens Bøfhus og en række beboelses- og erhvervslejemål.

 

Kilde m.v.: Eva Holm-Nielsen, Fra den gamle gæstgivergård, 1998. H.D. Schepelern, Den gamle Kro ved Frederiksborg 1560-1732, 1956.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Slotsgade 67, 3400 Hillerød