Skip to main content

Hillerød Borgerstiftelse.

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Huse
Foreningsliv
Den gamle Borgerstiftelse i Helsingørsgade blev revet ned i 1984-85. (Fotograf: Anne Sophie Rubæk Hansen).

Hillerøds første boligforening, stadig lyslevende.

For 100 år – længe før velfærdssamfundet – kerede man sig også om de gamle og trængende borgere.

Samfundet var standsopdelt, og borgerskabet tænkte især på deres egne, de svagelige gamle, de fattige enker og de ugifte døtre. Det var baggrunden for at danne Hillerød Borgerstiftelse, oprettet 23. februar 1867. Hensigten var at indsamle midler, så man kunne skaffe billige boliger, endda friboliger til mindrebemidlede borgere. Den første ejendom i Helsingørsgade 39 blev købt og ibrugtaget i 1869, og i 1883 stod den nybyggede nabobygning færdig. I tidens løb har de sociale og økonomiske forhold ændret sig, og i begyndelsen af 1980’erne måtte de gamle bygninger vige for et nyt lejlighedskompleks, opført af Arbejdernes Fællesorganisation. Hillerød Borgerstiftelse har stadig anvisningsret til en del af lejlighederne, og efter frasalget købte foreningen i 1993 etageejendommen Hostrupsvej 9.

 

Kilde m.v.: Eva Holm-Nielsen og Asger Berg, Hillerød Borgerstiftelse 1867-2017, 2017. https://borgerstiftelsen.dk/

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Hostrupsvej 9, 3400 Hillerød