Skip to main content

Frederiksborg Apotek

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Forretninger
Frederiksborg Apotek, Slotsgade 19. 1974 (Fotograf ukendt.Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek)

Hillerøds apotek gennem næsten 250 år.

Frederiksborg Apotek blev etableret i 1792 med kongelig bevilling, og det lå i over 200 år i Slotsgade 19. Før 1792 var der, i en periode på ca. 40 år, et privat apotek i ejendommen, som indtil 1847 var en lille lav bygning.
Den fine gamle apotekerbygning i tre etager i Slotsgade 19  blev bygget i 1847-1848 af Herman Hasselriis. Han var apoteker i Hillerød 1840-1855, og han fik i 1851 af kong Frederik VII bevilling til at kalde sig hofapoteker.
Søren Lintrup var apoteker og ejer af Frederiksborg Apotek i 40 år (1958-1998), og det var
under hans ledelse, at apoteket blev udviklet til en stor arbejdsplads med 60-70 ansatte. Apoteket
leverede medicin til Frederiksborg Amts hospitaler, og bag Slotsgade 19 lå der reelt en lille
medicinfabrik.
I 1999 blev apoteksbygningen solgt til Jyske Bank, og apoteket flyttede til den modsatte side af gaden til Slotsgade 26. Det skete samtidig med at Frederiksborg Apotek mistede eneretten til at drive apotek i Hillerød, og Kroneapoteket åbnede i Helsingørsgade. 
I 2023 er Frederiksborg Apotek flyttet til Slotsarkaderne.

 

Kilde m.v.: De danske apotekers historie af E. Dam og Niels Schæffer 1925 og Frederiksborg Apotek af Lennart Weber 2021.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Slotsgade 19, 3400 Hillerød