Skip to main content

Buddes hjørne

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Forretninger
Byudvikling
Buddes hjørne 1938. (Fotograf: Knud Ortved Andersen. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek)

Bageri og forretning Helsingørsgade 24

Anton Christian Johan Buddes slægt stammede fra Hannover i Tyskland. Selv var han født i Celle i Tyskland. Efter at han var kommet til Danmark, var han først bager i Kgs. Lyngby derefter i Hillerød,  hvor han grundlagde bageriet og forretningen  i Helsingørsgade 24 i 1821. En skattebog fra 1823 er bevaret. Den viser, at han betalte 21 Rigsbankdaler, 5 Mark og 7 Skilling i skat. Det er svært at vide, hvor meget det var, men Budde var jo nyetableret, så det var nok et beløb, han kunne mærke.

Hans søn Johan Christian Budde ( den ældre) f. 1820 overtog først et bageri på Fisketorvet fra Carl Brandt, inden han overtog forretningen i Helsingørsgade efter faderen. Han døde ung, men hans kone Hanne Budde født i 1820 førte forretningen videre.

Den næste Budde hed det samme som faderen og kaldtes derfor den yngre. Han var født 1853. Han blev senere gift ned Birthe Christine Budde født 1862. 

De fik sønnen Johan Christian født 1888. Johan Christian (J.C.)  overtog forretningen efter faderen og var den sidste Budde i Helsingørsgade inden forretningen  i 1960-erne blev overtaget af bagermester Nygaard. I 2001 overtog Nordsjællands Kosmetologskole  ejendommen. Selv om det er mere end 20 år siden, at bageren lukkede, så kaldes stedet stadig Buddes hjørne.

 

Kilde m.v.: Fire Slægtled paa Buddes Hjørne. En lille Beskrivelse af en de ældste Virksomheder i Hillerød. Udgivet af C. Nordlundes Bogtrykkeri i Anledning af Udstillingen i Hillerød september 1928.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Helsingørsgade 24, 3400 Hillerød