Skip to main content

Strødam

Gadevang
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Huse
Byudvikling
Strødam 1875. (Foto: Carl Rathsach. Lokalhistorisk Arkiv Hillerød Bibliotek).

Lystejendommen på Gadevangsvej 109 A, Gadevang

Strødam er en 172 kvadratmeter lystejendom bygget i 1876 som sommerbolig for finansmanden C.F. Tietgen og hans hustru Laura.

Der er. 25 værelser og en mindre kælder. Husets byggestil er en blanding af schweizisk og engelsk  herresæde.
Tietgen var meget glad for Strødam og omgivelserne, og han opholdt sig der, så meget det kunne lade sig gøre indtil sin død i 1901.
Efter Laura Tietgens død i 1917 arvede hendes nevø Axel Jarl stedet. Axel Jarl og hans hustru Jutta boede hele året på Strødam fra slutningen af 1920- erne. Indretningen forblev næsten uændret, men der kom mere liv i huset. Mange kendte danskere besøgte Jarl bl.a. kong Christian X, dronning Alexandrine, sangeren Aksel Schiøtz, og pianistinden Panni Nagy.
Axel Jarl var meget aktiv i Modstandsbevægelsen og Strødam var meget velegnet til at gemme våben og skjule modstandsfolk.
I 1947 døde Jutta Jarl, og også Axel Jarl skrantede. Og da de ikke havde livsarvinger blev “Legatstiftelsen Sophienborg Læregaard og Strødam” stiftet i 1949. Axel Jarl døde i 1950 og blev begravet på Strødam. Driften af Strødam overgik til Stiftelsen.
I 1951 flyttede Statens Biavlsforsøg ind. Noget af huset blev privatbolig for afdelingsleder dr. Phil. Ole Hammer og hans hustru Marie Hammer. Børnene elskede stedet. De flyttede dog efter 10 år, og i 1962 flyttede fuglekenderen Carl Weismann ind. 
Desværre var stedet ved at forfalde. Der kom vand ind flere steder. Spåntaget blev dog fornyet efter talrige henvendelser til Stiftelsen. Der var ikke lydhørhed og penge til en vedligeholdelse også selv om man i 1997 solgte værdifulde buster ,billeder og andet indbo fra Strødam.
Herefter har Strødam været i privat eje og er blevet gennemgribende restaureret.

 

Kilde m.v.: Folk og minder fra Nordsjælland 2002 s. 10-27: Line og Brian Eberbardt : Ringen sluttes på Strødam.

Forfatter: Margrethe Krogh

Placering:

Adresse: Gadevangsvej 109A, Gadevang, 3400 Hillerød