Skip to main content

Marie Mørk

Hillerød By
Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Uddannelse
Initiativtagere/Ildsjæle
Marie Mørk

Skolebestyreren Marie Mørk oprettede i 1895 en pigeskole i Hillerød

Marie Mørk, barn af amtsvejinspektør Niels Peter Severin Mørk (1830-1911) og Elsebeth Jacobine Elise født Pingel (1836-1911), tilbragte det meste af sin barndom i Hillerød med sine 9. søskende.

M. M. modtog undervisning af digterpræsten C. Hostrup i Hillerød Præstegård i Kannikegade. M.M. tog først privatlærerindeeksamen og efterfølgende tog hun som 24årig almindelig lærerindeeksamen fra N. Zahles Skole i København. I årene 1887-1895 var Marie Mørk lærerinde på Vældegård Kvindeskole i Gentofte. I 1895 grundlagde M.M. Marie Mørks Skole for piger, med en kostskole afdeling og skolen uddannede samtidig privatlærerinder. M.M. afhændede dagskolen i 1930 og kostafdelingen i 1937 til W. Stenberdt.
M.M.blev den første formand for Dansk Kvindesamfunds Hillerødkreds ved oprettelsen i 1906. M.M. modtog fortjenstmedaljen i guld i 1920.

Forfatter: Lisbet Schacht Hansen

Placering:

Adresse: MArie Mørks skole på Milnersvej 1i Hillerød