Skip to main content

Retten i Hillerød

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920
Huse
Kriminalitet
Den tidligere CF-kaserne ses her under ombygning. Foto fra ca. 2005, Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek.

Et hus med mange funktioner


Bygningen på Søndre Jernbanevej 18, der i dag blandt andet rummer Retten i Hillerød, er opført 1883-84 som Frederiksborg Amts Sygehus.

Som sygehus afløste det det tidligere sygehus i Møllestræde 5. Efter at det nye Frederiksborg Amts Centralsygehus blev bygget i 1942-43, fungerede huset i et par år som kaserne for den tyske besættelsesmagt og sygehus for tyske flygtninge. I 1950 overgik det fra amtet til staten til brug for Civilforsvarsstyrelsen, og det husede fra 1951-2002 CF-kasernen, senere Beredskabscenter Nordsjælland. I 2003 overtog Hillerød Kommune kasernen, og bygningen og området bag den blev solgt videre til et udviklingsselskab, der indrettede bygningen til erhverv og byggede boliger bagved. Ud mod vejen blev der tilføjet en ny bygning mod syd, og komplekset fik navnet Hillerød Port. I 2008 fik den renoverede ejendom Hillerød Lokalhistoriske Forenings ærespris som ”Årets Hus”. Retten i Hillerød holdt tidligere til i det gamle rådhus på Torvet.

 

Kilde m.v.: Hillerødbogen, red. Anders Uhrskov, 1948. Trap Danmark, 5. udgave, 1953. Hillerød 1956-2006, red. Kirsten Baunegaard, 2006.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Søndre Jernbanevej 18A, 3400 Hillerød.