Skip to main content

Freerslev Skole

Freerslev
Mellemkrigstiden 1921 - 1939, Demokratiseringen 1849 - 1920, Sen enevælde 1788 -1848
Huse, Skoler
Uddannelse
Freerslev gl. skole 2022. Foto: Tom Feilberg

Skolegang i Freerslev fra slutningen af 1700-tallet

 

 

Undervisning i Freerslev
Der blev etableret en egentlig skoleundervisning i Freerslev mellem 1771 og 1787. Hvor vides ikke. Folketællingen 1771 nævner ingen skoleholder i Freerslev, men i 1787 nævnes skoleholder Aage Nielsen, der da var 64 år og gift med Karen Nielsdatter, 58 år.
Før hans tid måtte de børn fra Freerslev, der overhovedet modtog undervisning, gå den lange vej til Rytterskolen i Nr. Herlev. 

Kortudklip-Freerslev-1500-Pix Matrikelkort Freerslev Skole. Ca. år 1900

 

Selve skolen
Danmarks første virkningsfulde skolelov fra 1814, der indførte 7 års skolepligt for alle danske børn, formodes at være baggrunden for først etablering af undervisningen i Freerslev og senere opførelsen af den skole, der kom til at virke som sådan frem til 1928. 
Byggeriet af skolen er foregået omkring 1814, og som mange andre skolebyggerier først i 1800-tallet, ligner den Frederik d. 4's Rytterskoler fra 1720'erne i form og størrelse. der var skolestue i den ene ende og lærerbolig i den anden. 
Den næste lærer, som vi kender i Freerslev, var Jens Christensen, der også var kirkesanger i Herløv. Folketællingen i 1834 viser, at han da var 38 år og boede på skolen. Hans kone på 33 år hed Mette Marie Møller, og de havde på det tidspunkt tre børn på 4, 3 og 1 år. De havde en tjenestepige, Karen Pedersdatter på 19 år. 
Lærer Christensen døde i 1860.


Et nyt undervisningssystem
Efter 1814, hvor der blev skolepligt for alle børn i 7 år, var der op gennem 1800 årene stor mangel på skolelærere. Man indførte derfor mange steder, især på landet,  et nyt undervisningssystem, "Indbyrdes Undervisning"(IU). Systemet byggede på at ældre og gode elever ("Biehjælpere") underviste små grupper af yngre elever. alt sammen nøje overvåget og sat i skema af læreren  
Brødeskov Lokalhistoriske Arkiv modtog i 2015 en gammel bog til opbevaring: ”Freerslev Skoles Schemabog for yngste klasse efter indbyrdes Undervisning begyndt den 19. Juni Aar 1836”.
Så "IU"-systemet blev i hvert fald brugt i Freerslev Skole, og dermed sikkert også i Herløvs sogns andre skoler (Herløv (Nr. Herlev) Skole og Hammersholt Skole). 
På Schemabogens sidste side har provst Johan Thomas Neergaard, efter et inspektionsbesøg, skrevet: ”Jeg besøgte Skolen d . 26 Sept 1836 og jeg befandt med Fornoielse, at der herskede Orden ved Skoleundervisningen og at Fremgang(en) også var ganske god. Dog ønskede jeg endnu, at Skolen blev der ved (?) videre i de forskjellige Undervisningsgjenstande, og at Børnenes Forstand blev ret vakt og –(?). Jeg ønsker Læreren Guds Velsignelse til at udføre sit vigtige Embede og fremme den ham betroede Ungdoms Fremgang.                  Neergaard."

Denne venlige men betingede ros tyder på, at provsten kendte skolen fra tidligere inspektionsbesøg. 
   
Efter skolens lukning
I 1928 blev Freerslev skole nedlagt. Skolen flyttede sammen med Nr. Herlev skole til Fællesskolen på Fuglebjergvej. Huset blev derefter i mange år brugt til købmandsforretning og senere til privat beboelse.

 

Kilde m.v.: "Gamle Dage I Nr. Herlev" Birthe Nordentoft Feilberg. (2006 BLF) "Undervisning i Brødeskovområdet 1500-1965" Anders Bohn (BLF 2018)

Forfatter: Eva Vester

Placering:

Adresse: Roskildevej 187 A, Freerslev, 3400 Hillerød