Skip to main content

Hillerøds bybrande 1692-1835

Hillerød By
Sen enevælde 1788 -1848, Tidlig enevælde 1660 - 1787
Byudvikling
Storbranden i 1834, set fra Torvet. I baggrunden til venstre ses Præstegården, som blev skånet, men Christian 4.s gamle skole midt i billedet brændte ned. (Affotografering af samtidigt tryk. Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek).

Byens største brandkatastrofer


Blandt de største ildebrande, som har hjemsøgt byen, skal her nævnes syv.

Den 11. juni 1692 opstod der ild i et baghus, og ilden bredte sig igennem det meste af Slotsgade og det vestlige Helsingørsgade og Kannikegade. En snes gårde brændte ned. Den 17. april 1716 ramte en brand Mørkegade (i dag Østergade), hvor 15 huse og gårde på begge sider af gaden brændte. Branden opstod sandsynligvis ved hjørnet af Kannikegade og bredte sig mod nord. Den 29. april 1733 blev 72 gårde og huse i lagt i aske, da et uvejr igen ramte Slotsgade og Helsingørsgade. Den 15. maj 1762 var et lynnedslag i Bakkegade årsag til, at 13 huse, brændte ned, og den 27. maj 1788 brændte 11 huse og gårde ved den gamle Københavnsvej (i dag Søndre Jernbanevej) og Kannikegade. Den store bybrand den 10. maj 1834 fik stor opmærksomhed, da 39 ejendomme i Slotsgade, Torvet, Kannikegade og Mørkegade nedbrændte, og tre menneskeliv gik tabt. Brandårsagen var et fyrværkeriuheld ved en fest ved Slotsgade 11, hjørnet af den nuværende Frederiksgade. Året efter, natten efter den 14. juni 1835, brændte 14 huse i Helsingørsgade. 

 

Kilde m.v.: ”Hillerød By”, 1925. – H.D. Schepelern, ”Branden i Hillerød den 17. april 1716”, i ”Fra Frederiksborg Amt”, 1960.

Forfatter: Asger Berg

Placering:

Adresse: Torvet, 3400 Hillerød