Skip to main content

Holmene

Hillerød By
Vidensalderen 1993- idag, Velfærdsstaten 1946 - 1992, Besættelsestiden 1940 1945, Mellemkrigstiden 1921 - 1939
Gader og stræder
Byudvikling
Jagtvej 7, Hillerød. Fotograf Per Buchmann

Holmene - Hillerøds ældste parcelhuskvarter

 

Holmene er det område, der ligger mellem Teglgårdslund/ Teglgårdssøen, jernbanen og Lille Hestehave med Tørkeris Sø, Store Karlssø og Mariehøj. I dag afgrænset af Overdrevsvejen og Funkevej.

Historie

Om Karlssøen går der flere folkesagn. Et er, at en munk ved navn Karl sammen med sin elskede Maria druknede sig i søen. Deraf navnet Karlssø og Mariehøj. Mariehøj er områdets højeste punkt med 40 meter over havet. 

Som en stor del af Hillerød var Holmene i ældre tider et moseområde med øer, en masse holme og lignede den nærliggende Salpetermose. Fund af pilespidser og flinteøkser fra stenalderen viser, at der har levet mennesker i området i mange hundrede år. 

Op gennem historisk tid har området mest været brugt til græsning af køer og får samt tørvegravning.
Ved et skøde af 18. Juni 1800 fik byens borgere, for 290 Rigsdaler i årlig afgift til kongen, tilladelse til græsning af stutterivangen Tossebro Vang, der hørte under Favrholm. Tossebro Vang var også en del af Holmene.
Efter at Nordbanen i 1864 kom til Hillerød, blev der bygget banehuse, der hvor en offentlig vej krydsede banen. Også i Holmene blev der bygget et banehus i år 1900 (Engsvinget 47).

Området udvikles: 

I 1935 havde kommunen en byggeplan klar for området, men det var først i 1940 at det første hus blev opført (Jagtvej 6).

I 1941 blev området Lille Hestehave, et naturområde med skov beliggende for enden af Egholmen og Agertoften, strækkende sig til den nuværende golfbane, fredet. I 1974 blev der foretaget en ændring, idet man ophævede fredningen af en lille del af arealet således, at man kunne anlægge Overdrevvejen. Men det øvrige område er stadig fredet.

Holmene var, da man efter Besættelsen påtænkte at udlægge det til boliger, en del af Hillerød Kommune, mens Funkevej indtil kommunesammenlægningen i 1966 hørte til Frederiksborg Slotssogns kommune. Skelbækken dannede grænsen mellem de to kommuner.

Der har også været kolonihaver i perioden 1937-42. Udover parcelhusgrunde solgte kommunen en grund syd for Egholmen til Det danske Skydeselskab. Der blev anlagt en 200 meter lang bane, der kun lå 100 meter til bebygggel-se. Det var en 25-årig kontrakt, der heldigvis ikke blev fornyet, da de 25 år var gået.

Opførelsen af de mange villaer i området gik meget hurtigt. I slutningen af 1950 erne var de fleste grunde bebygget. Området består af villaveje med en central plads Holmetorvet. 

Holmetorvet 2-6 blev opført af murermestrene Otto Tyge Johansen og Knud Jørgensen. Det blev områdets eneste etagebyggeri med forretninger i stuetagen. I begyndelsen af 1960'erne var der 5 forretninger. Elitekøbmand, v/købmand Erik Pedersen, Holmebageriet, Salon Ragnhild (damefrisør), der blev drevet af Ragnhild Knudsen, Holme Torvehalle med frugt og grønt samt Holme kiosken, hvor man kunne købe tobak og aviser. Udover de fem forretninger var der en viktualiehandler v/Lilli Pedersen på Jagtvej 7. Indtil ca år 2000 var der forskellige forretninger, derefter kun lejligheder.

7575-bv-jagtvej-holmene-se-sc-7878

Jagtvej 1955. Fru Hansen, der boede på Horsevænget 3, med datteren Birgit. Foto Christian Hansen, 1955

 

Adresse : 7, Holmetorvet, Holmene, Teglgårdslund, Hillerød, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden, 3400, Danmark
Kilde: Hillerød by. Udgivet af Frederiksborg Amts Historiske Samfund. 1925. Holmenes Grundejerforening 50 år. Skrevet af Ivan Holm. Udgivet af Holmenes Grundejerforening, 1996.
Forfatter: Margrethe Krogh Sørensen